Нове књиге: ВРТ ОД СЛОВА – Платонова мисао и Вергилијева идилична поезија 

Водећи читаоца кроз стихове великог римског песника Вергилија и кроз Платонове дијалоге, Јелена Пилиповић из необичног угла осветљава неке од најблиставијих епоха у историји културе – од покласичне Атине до златног доба Рима. Свако од три Вергилијева дела било је особито надахнуто по једним славним песничким претходником – Еклоге Теокритом, Георгике Хесиодом, а Енеида Хомером, али и многим другим уметницима речи. У књизи Врт од слова – Платонова мисао и Вергилијева идилична поезија ауторка вешто издваја, испитује и анализира присуство чувеног хеленског филозофа у идиличним просторима Еклога. Иако су везе песника Августовог доба и Платонових мисли установљене још код античких интерпретатора, њихова важност, значај и допринос којим продубљују значења Еклога досада нису били препознати.

У поглављима „Прва степеница“, „На Диотимином раскршћу“, „Језик је кожа“, „Чудесна путоградња“, „Позајмљено постојање“ и „Последња степеница“ пажљиво и прецизно се испреда мрежа сличности између Вергилијевих стихова и платоновских завештања. Таквим упоредним читањем откривамо нове смислове и неочекиване аспекте Еклога, чија се вредност и актуелност изнова потврђују. Савремени читалац улази у свет Вергилијеве идиле, истовремено и једноставан и пребогат значењима – поетски свет сачињен да би даровао уживање.

Монографија је употпуњена интегралним текстом Еклога, у ауторкином преводу.

Књига се може наручити преко сајта ЈП “Службени гласник”: http://www.slglasnik.com/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%B2%D1%80%D1%82-%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.