Пораст пратилаца YouTube канала Свет антике 

Недавно је почео са радом YouTube канал Свет антике који се може пратити на адреси

https://www.youtube.com/channel/UCHkuZDQoBZ5pdCEMGIzmY8A

На каналу се на савремен начин обрађују стручне и популарне, незаобилазне теме из прошлости.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.